Bekijk de line-up

De Negen Werelden

De Negen Werelden is een enthousiaste groep heidenen die als asatruvereniging een veilige thuishaven biedt aan asatruers en aan hen die geïnteresseerd zijn in asatru.

In asatru eren wij de goden, geesten, voorouders en andere wezens van ons voor-christelijke Germaanse geloof. Wij vieren blots (asatru rituelen), organiseren themabijeenkomsten en doen onderzoek naar bijvoorbeeld oude gebruiken. Op deze en andere manieren geven wij een hedendaagse invulling aan dit oude maar springlevende geloof; een actueel, alledaags asatru dat recht doet aan goden en voorouders, en aan ons en onze tijd.

Tijdens Castlefest kunnen bezoekers bij ons kennis maken met dit hedendaagse asatru. Wij verzorgen verschillende workshops en rituelen. Ook kun je langskomen om een praatje te maken of voor een runen lezing. En laten we zien dat dit oude geloof in deze moderne wereld nog immer een plaats heeft.

De Negen Werelden maakt onderdeel uit van de Heidense Bende. Klik hier als je weten over dit heidense 'dorp' op Castlefest.

5 augustus 2022

6 augustus 2022

7 augustus 2022

Website

Bekijk ook